Årsmöte Gesunda bystugeförening

lördag 15 maj kl. 12:00

Inbjudan till årsmöte för medlemmar i Gesunda bystugeförening

Lördagen den 15 maj kl 12.00 vid Bystugan i Gesunda
Ärenden enligt stadgarna. Motioner lämnas senast den 26 april via mail till: gesundabystuga@gmail.com

Årsmöteshandlingar kan laddas ner från hemsidan: www.gesunda.se under rubriken ”Inbjudan till årsstämma 2021”. Har du inte möjlighet att ladda ner handlingarna vänd dig till sekreteraren, Maivor Löfgren 070-320 57 69.

På grund av pågående pandemi hålls årsmötet utomhus med avstånd. Vi önskar ändå att ni anmäler ert deltagande till mailadressen ovan eller till sekreteraren. Viss förtäring sker på årsmötet

Varmt Välkomna! Gesunda Bystugeförening styrelsen

070-320 57 69

Bengtsvägen 3
Sollerön, 79290
+ Google Map