Nytt projekt i Gesunda

av | 9 sep, 2022 | Aktuellt

Listan kan göras lång på vad som händer kring Bystugan och Bönhuset i Gesunda.

”Idén är att det ska bli en gärdesgård kring Bönhuset,” säger initiativtagaren Stig Wass.

”Det är mer än 150 år sedan senast så nu är det verkligen på tiden igen. En gärdesgård symboliserar Dalarna kanske mer än någonting annat.  Det blir en genuin Dalamiljö kring Sveriges vackraste Bönhus dessutom blir det bra för säkerheten med en gärdesgård mot stora genomfartsvägen” fortsätter Stiga.

Projektet har redan startat och det första lasset med störar/stolpar till gärdesgården ligger framför Bönhuset. ”Vi behöver stolpar och störar för ca 200 meter gärdesgård vilket blir ungefär 1200 stycken,” säger Stig. ”Planen är att avverka/gallra granstörarna nu i september-oktober, låta dem torka under plåttak i vinter för att sedan börja montera gärdesgården i vår. Alla bybor kan bidra genom att upplåta skog, gallra, hämta eller montera. Man kan också swisha ett bidrag till Byföreningen på 123 671 6773. Tillsammans gör vi Gesunda attraktivare,” avslutar Stig Wass.