Nyheter från Sockenföreningen!

av | 5 apr, 2021 | Aktuellt

Mera vindpengar fördelade!

82.000 kr blev ersättningen 2020 för vindsnurrorna på Solleröskogen. Lite mindre än normalt p g a att inte alla 8 vindsnurror har varit i drift samt att el-priserna har varit låga.
Sollerö IF är en av föreningarna som får medel ur vindfonden för bygge av uppställningsplats för kyrkbåten Sofia Magdalena på Båkkan. Tidigare har vi berättat att medel har fördelats till Utanmyra byalag för reparation av bryggan i Stunisveik samt till Ryssa Kapell.

Bygget i Sockenhuset igång!

Arbetet med att bygga serveringskök i anslutning till Lärkasalen i Sockenhuset har startat.
Nästa steg är att lägga ett nytt golv i Lärkasalen meddelar Roine Andersson.

BID-projektet presenterar!

Den visionära planen över Båkkan presenteras nu på skärmar i Sockenhuset.

Förtroendevalda på Sockenstämman!

Styrelsen består av: Naima Trogen, Lotta Lindqvist, Stig Wass, Göran Blomkvist, Kenneth Broqvist, Johan Danielsson och ordförande Staffan Bond.
Suppleanter är Jack Gottling, Roine Andersson, Anders Stenberg och Siv Sjöberg.
Revisorer: Irene Bäck Goth och Jan Thorell. Ersättare: Jan Jorbrink. Extern kassör: Ninna Lundin.