Grattis Återbruket Klippen!

av | 4 dec, 2021 | Aktuellt

Sockenföreningen lyfter på Sollerömössan och säger grattis till utmärkelsen!
Återbruket Klippen fick här om dagen Sparbanksstiftelsen Dalarnas lokala stipendium.

Motiveringen lyder: Återbruket Klippens verksamhet uppmanar till en mera hållbar konsumtion. Genom sin verksamhet skapar de möjligheter för att återbruka istället för att slänga och köpa nytt och uppmanar till sparsamhet. Detta är hållbart ur både ekonomiska och miljömässiga perspektiv.

Behållningen från försäljningen går till skolklasser, föreningar, familje- och ungdomsaktiviteter och olika projekt för utveckling av samhället.