Sollerö Fruktodlarförening

Fruktodlarföreningen

Kontaktpersoner:
Hans Persson
Slalomvägen 20,
Sollerön
Mobil 070-321 17 59

Sofia Öhrn
Mobil: 070-282 79 71

Föreningens styrelse år 2018

  • Ordf. Sofia Öhrn, 070-282 79 71
  • Kassör Hans Persson, 070-321 17 59
  • Sekr. Eva Blomkvist Ström, 070-282 44 41
  • Gerd Hallén, 070-305 91 17
  • Britt-Marie Nilsson, 072-703 58 58
  • Sigrun Dahlin, 070-671 22 99
  • Bengt Lindborg, 0730-87 52 81

Välkommen att bli medlem och stöd bevarandet av ett unikt kulturarv

Sollerö fruktodlarförening, pg 111391-9 medlemsavgift 60:- . Ange namn och adress.

Föreningen verkar för att bevara den 3 km långa äppelträdallén som består av mer än 230 träd och ca 30 lika sorter.

På 1910-talet bildades Sollerö Planteringssällskap av eldsjälar som Bälter Anders och Håll Nils Mattson m.fl. Under deras ivriga ledning startades plantskolor, man beställde och planterade mängder av fruktträd, gick på ympkurser och lärde sig beskära träd. Omfattningen av verksamheten kan man förstå, när man läser i Håll Nils dagbok, att han på våren beskar över 400 träd bara i Gruddbo. Andra medlemmar av föreningen beskar liknande mängder träd i de andra byarna. Sollerön var som ett blommande hav på vårarna och folk vallfärdade hit.

Under en tid fick varje konfirmand ett eget äppelträd och år 1923-24 planterades den stora äppelträdsallén som sträcker sig över hela Sollerön. Åren gick och eldsjälarna blev gamla, aktiviteterna mattades av inom föreningen. Fruktodlarna på ön fick själva överta ansvaret för sina fruktträd. Träden i allén blev också långsamt äldre, många murknade ner och togs bort och i slutet av 1900-talet var det bara glesa rader av träd kvar i den forna allén. År 1995 tog Sollerö sockenförening, med Axel Bohm som arbets­ledare, beslut om att återplantera den gamla äppelträdsallén. Ett stort insamlingsarbete började där folk fick betala en viss summa för varje träd. Det gick förvånansvärt fort att få pengar till de 230 träd som behövdes för sträcka Bengtsarvet i norr till Gruddbo i söder.

Minst 230 träd och över trettio sorter! Sommar-, höst- och vinteräpplen! Astrakan, Melba, Oranie, Åkerö, Raike, Transparente Blanche, Antonovka och många, många flera. Vid varje träd sattes det upp en skylt med namn på den som skänkt pengar till just det trädet och sortens namn. Tyvärr var inte skyltarna gjorda i ett tillräckligt hållbart material, så nu kan du istället läsa på en informationslapp som är fäst på trädet om sort och egenskaper.

Sollerö Fruktodlareföreningen är sedan återplanteringen ett aktivt sällskap som sköter om träden i allén och ordnar arbetsdagar och gemensamma beställningar av fruktträd varje år. Det är ett äventyr att plantera en allé med äppelträd. Stora mängder sorkangrepp har tagit livet av många fina träd. En del träd växer bra och andra vill inte alls. Kanske beror det på att de är känsliga för bilarnas avgaser och annan påverkan som följer med omfattande biltrafik. Något som träden i den gamla allén inte behövde bekymra sig om. Om du går längs allén, kan du se hur olika träden växer. Varje träd behöver sin särskilda omsorg och tillsyn för att det ska bli en del i en jämnt växande allé.

– Välkomna att vandra i Sveriges längsta äppelträdsallé!
– På våren kan du njuta av blomningen.
– Under sommaren kan du se de olika äppelsorterna långsamt mogna fram.
– På hösten kan du aktsam och med måtta ta ett äpple och smaka på någon särskild sort som du är nyfiken på.

Skötselråd för fruktträd