Sollerö Fruktodlarförening

Sollerö fruktodlarförening, en del av Solleröns kulturarv

Föreningen verkar för att bevara den 3 km långa äppelträdallén som består av mer än 230 träd och ca 40 olika sorter.

På 1910-talet bildades Sollerö Planteringssällskap av eldsjälar som Bälter Anders och Håll Nils Mattson m.fl. Under deras ivriga ledning startades plantskolor, man beställde och planterade mängder av fruktträd, gick på ympkurser och lärde sig beskära träd. Verksamhetens omfattning kan man förstå när man i Håll Nils dagbok läser att han på våren beskar över 400 träd bara i Gruddbo. Andra medlemmar av föreningen beskar liknande mängder träd i de andra byarna. Sollerön var som ett blommande hav på vårarna och folk vallfärdade hit.

Under en tid fick varje konfirmand ett eget äppelträd och år 1923-24 planterades den långa äppelträdsallén som sträcker sig över hela Sollerön. Åren gick, eldsjälarna blev gamla och aktiviteterna mattades av inom föreningen. Fruktodlarna på ön fick själva överta ansvaret för sina fruktträd. Träden i allén blev också långsamt äldre, många murknade och togs bort och i slutet av 1900-talet var det bara glesa rader av träd kvar av den forna allén.

År 1995 tog Sollerö sockenförening, med Axel Bohm som arbetsledare, beslut om att återplantera den gamla äppelträdsallén. Ett stort insamlingsarbete började där folk fick betala en viss summa för varje träd. Det gick förvånansvärt fort att få pengar till de 230 träd som behövdes för sträckan Bengtsarvet i norr till Gruddbo i söder.

Minst 230 träd och över fyrtio sorter! Sommar-, höst- och vinteräpplen! Astrakan, Melba, Oranie, Åkerö, Raike, Transparente Blanche, Antonovka och många, många flera. Vid varje träd sattes det upp en skylt med namn på den som skänkt pengar till just det trädet och sortens namn. Tyvärr var inte skyltarna gjorda i ett tillräckligt hållbart material, så väder och vind har gjort så att de flesta är borta.

Sedan 2017 har Trafikverket tagit över ansvaret för skötseln på drygt 1 km av allén. Den delen står efter statlig vägkropp. Trafikverket fick 4-5 miljoner kronor till Dalarna, för restaurering av alla sorters alleér. Målet var att ”alleér ska inte bli färre”. 2019 gjordes en skötselbeskrivning för äppelallén som följs av entreprenören som har i uppdrag att sköta äppelträden.

Den återstående sträckan i Bengtsarvet sköts av Sollerö Fruktodlarföreningen. Det är ett äventyr att plantera en allé med äppelträd. Stora mängder sorkangrepp har tagit livet av många fina träd. En del träd växer bra och andra vill inte alls. Markförhållandena varierar starkt längs alléns sträckning, och en hel del träd lider också av konkurrens från annan växtlighet. Om du går längs allén, kan du se hur olika träden växer. Varje träd behöver sin särskilda omsorg och tillsyn för att det ska bli en del i en jämnt växande allé.

Välkomna att vandra i Sveriges nordligast längsta äppelträdsallé!

 • På våren kan du njuta av blomningen.
 • Under sommaren kan du se de olika äppelsorterna långsamt mogna fram.
 • På hösten kan du aktsamt och med måtta ta ett äpple och smaka på någon särskild sort som du är nyfiken på.

Varmt välkommen att bli medlem och stöd bevarandet av ett unikt kulturarv.

Sollerö fruktodlarförening, Leksands sparbank Bg 5453-6594 eller Swisha till 1234375812, medlemsavgift 100:- Ange namn och adress.

Fruktodlarföreningen

Kontaktperson:
Hans Persson
Slalomvägen 20, Sollerön
Mobil 070-321 17 59

Föreningens styrelse år 2022

 • Föreningens styrelse år 2022
 • Ordförande Gabriel Jansson, 070-2937907
 • Kassör Hans Persson, 070-321 17 59
 • Sekreterare. Marit Andersson, 070-4187220
 • Gerd Hallén, 070-305 91 17
 • Sigrun Dahlin, 070-671 22 99
 • Ingrid Persson,070-2517759
 • Sofia Öhrn, 070-282 79 71

Tips och råd för skötsel av äppelträd

skötselråd