Solleröns nya centrum?

av | 31 maj, 2021 | Aktuellt

Solleröns nya centrum – ett torg framför Koopen

Sedan en tid har ett arbete med att utveckla området mellan Sollerö Coop, Klippen, Sollerö skola och prästgården varit igång. Nu har arbetet kommit till en ny, spännande och konkret fas. I samarbete med arkitekter deltar Sollerö Coop under sommaren i ett aktionsforskningsprojekt med syftet att pröva sig fram – odla ett torg. För att kunna bygga en ny mötesplats framför affären mot skolan där människor kan trivas och umgås som nu, men på ett säkert sätt, kommer området att befrias från trafik. Arkitekterna använder sig av en metod som går ut på att pröva sig fram vilket betyder att alla förändringar som kommer iscensättas under sommaren är på prov för att se hur det fungerar. För att ändå kunna parkera med bil på ett smidigt sätt kommer parkeringarna västerut och de på baksidan att förändras, det är också en del i försöket. Skolan är stängd under sommaren så den förändring det innebär för barn och föräldrar just nu är begränsad men i förlängningen har vi goda förhoppningar på att också det ska lösas på ett mer trafiksäkert sätt. Ett arbete som att ändra på förutsättningarna för att lämna och hämta barn är igångsatt och vi samarbetar med kommunen i frågan.

Området framför Coop Sollerön, det nya torget, ska också tas i bruk på olika sätt. Tanken är att åstadkomma en mötesplats som ska sjuda av liv och möten i vardag som i fest. Under sommaren kommer det hända saker där. Håll ögonen öppna! Mot slutet av sommaren vill vi fira vårt försök och samla allas tankar om hur vi kan gå vidare. Har ni frågor om allt som sker – prata med oss. Alla i personalen är med och driver arbetet framåt.

Välkomna till Koopen i sommar – nu öppnar vi upp för liv igen!

Ulrika med personal