Sollerö Sockenvapen – en intressant historia

av | 15 dec, 2021 | Aktuellt

Det pryder Sockenhusets fasad sedan flera decennier. Sockenföreningen använder Sockenvapnet i sin korrespondens. Numera finns det också på den nyligen framtagna Sollerömössan. Du kan vara säker på att du får se Sockenvapnet dyka upp på flera sätt de kommande åren.                 

Historien förtäljer att intresset för sockenvapen och sockenfanor var stort i Dalarna under 1940-talet. På initiativ från Dalregementet tillfrågades alla socknar 1943 om de var intresserade av att skapa ett eget sockenvapen. Så också Sollerön som ställde sig positiva till idén och till de bestämmelser rörande sockenvapen och sockenfanor som skulle gälla i dåvarande Kopparbergs län.

Arbetet med att skapa Sollerö Sockenvapen påbörjades tre år senare av konstnärerna Sven Hinders och Evald Håkansson som tillsammans gjorde hela 15 förslag. 

Ett av dessa utvaldes. Teckningslärare Ruben Hellman i Falun, som hade nödvändig erfarenhet, gjorde sedan originalet reproduktionsdugligt. Sockenvapnet med vikingaskepp och sol i gult på en blå botten (Siljan och himmel) godkändes 1947 av Konungen. 

Gamla skrifter avslöjar att det sedan slutet av medeltiden fanns ett sockenmärke (bomärke) för Sollerö Socken. Detta märke var ett gränsmärke för att markera gränserna mellan de olika socknarna i Mora storsocken. Detta bomärke används idag av Sollerö Hembygdsförening men bomärket ingår inte i Sollerö Sockenvapen. Bomärket ingår även som en del i klubbmärket för Sollerö IF.  I hembygdsboken Sool-Öen 2019 finns historien om Sockenvapnet och Bomärket beskriven av Torbjörn Nääs.

Grafisk manual för framtiden

Under hösten 2021 har Torbjörn Nääs ställt samman grafiska riktlinjer för hur sockenvapnet får användas. Rättigheten att använda Sollerö Sockenvapen här i socknen innehavs endast av Sollerö sockenförening och Sollerö Hembygdsförening. De visuella delarna – sol, vikingaskepp och formen på skölden – får användas enbart på det sätt som finns beskrivna i de grafiska riktlinjerna.

Med de grafiska riktlinjerna erhåller rättighetsinnehavarna en enhetlig visuell profil av hög kvalitet. Profilen ska vara tydlig, funktionell, praktisk och varaktig. Den ska ögonblickligen kännas igen av betraktaren.

Var stolta över vårt vackra Sockenvapen!

Lasse Nordström