Konstruktivt möte för Forum Sollerön

av | 26 maj, 2023 | Aktuellt, Sockenföreningen

Mora kommun driver ett program för Landsbygdsutveckling. En pilot i detta är Forum Sollerön. Övriga s.k. servicepunkter är Venjan, Våmhus, Oxberg och Garsås. Gesunda kan bli en servicepunkt men benämns tills vidare som en ”bubblare.”

Ett välbesökt möte med representanter från Sollerön, Gesunda, Ryssa samt Mora kommun samlades här om dagen (25 maj) i Sockenhuset och diskuterade skolbarnens säkerhet vid COOP, den övergripande trafiksituationen i socknen samt gång- och cykelvägen till/från Levsnäs. Nu tillsätter kommunen arbetsgrupper för att få saker och ting att hända.