Kokningsrekommendationen uppdaterad

26 okt, 2021 | Aktuellt

Kokningsrekommendationen för Sollerön och Gesunda hävd

Klipp från Nodavas hemsida: 2021-10-25 kl. 14.00 
Nodava har i samråd med Miljökontoret beslutat att häva kokningsrekommendationen för vattnet i Gesunda. Detta innebär att boende i Gesunda (och Sollerön sedan 2021-10-21) kan använda vattnet som vanligt igen.

Under den cirka tre veckor långa rekommendationen har Nodava hittills tagit cirka 150 vattenprover som analyserats och utvärderats, vi har också utfört olika typer av rengöringsåtgärder som extra säkerhet. Provresultaten visar att vattenkvaliteten nu åter är normal även i Gesunda, vilket gör att vi känner oss trygga att meddela att vattnet kan användas som vanligt igen. Vi kan inte peka på något specifikt som orsakat problemen, det vi kan se är att de åtgärder som vi har genomfört haft positiv inverkan på provresultaten. Vi kommer fortsätta med utökad provtagning och uppföljning både i Gesunda och på Sollerön ytterligare en tid framöver.

Nodava vill rikta ett stort tack till alla drabbade i Gesunda och på Sollerön för det tålamod som krävts i samband med kokningsrekommendationen. Tack också till dig som följt informationen här på Nodavas hemsida och hört av dig till oss med frågor eller synpunkter. På det viset har du hjälpt till att sprida riktig information vidare.