Historiskt stipendium i Sollerö skola!

10 jun, 2022 | Aktuellt

Det är vanligt att stipendier utdelas i ämnen som musik och idrott. Det är desto ovanligare att stipendier delas ut i ämnet historia. Vid årets skolavslutning i en fullsatt Sollerö kyrka var det premiär för Astrid och Sten Gustafssons stipendium i historia.

”Jag har alltid fascinerats av historia. Jag vill värna om hembygdens historia, därför tog jag initiativ till stipendiet.” säger Astrid.

”Sollerö sockens historia är unik. Tänk bara på vikingar, fäbodväsende och traditionen med folkdräkter, musik och midsommarfirande. Det finns så mycket att läsa, utforska och uppleva. Mycket finns att läsa i Hembygdsskriften Sool-Öen som är en ”skatt” för alla historieintresserade,” fortsätter Astrid. ”Det är viktigt att redan i unga år lära sig att ta del av vårt kulturarv.”

Tre elever i årskurs 6 – Adam Nyström, Nathanael Lööf och Albert Bondeson – får dela på stipendiet för sitt engagemang i socknens historia. I sitt arbete – som mynnade ut i en turistbroschyr – har de sökt och läst in material på nätet och i böcker. De har dessutom intervjuat flera Solleröbor i ämnet.

Fortsättning följer nästa läsår lovar Astrid.

Stipendiet delas ut av Sollerö Hembygdsförening.