Filminspelning i Klikten!

av | 29 aug, 2022 | Aktuellt

Solleröns vikingar är rejält i fokus i sommar. Trafiken av vandrare på Vikingaslingan är högre än normalt och undersökningen med markradar är genomförd. (Analyser pågår och ett resultat väntas längre fram under hösten.) 

Astrid Gustafsson tilldelades Mora kommuns kulturpris 2020 för sin mångåriga forskning och dokumentation om vikingarna på Sollerön. Att veta mer om hur våra förfäder levde och vad de gjorde är ett kulturarv som har ett stort värde för kommande generationer.                                                                    

I fredags (26 aug.) gjordes därför en filminspelning med Astrid på Vikingaslingan i Klikten. Under vandringen berättade Astrid inlevelsefullt om vad som hände på Sollerön för över 1 000 år sedan. Spännande fynd har gjorts som visar att Solleröns vikingar idkade internationell handel. Några saker vet vi. Några får vi gissa oss till. Filmmaterialet kommer att kunna användas på flera sätt. Dels på Hembygdsgården, dels i marknadsföring av socknen. Det borde också vara intressant och kul för skolbarnen i kommunen att se och lära sig mer om vikingarna som ju var dåtidens ortsbor.