Skogen och timret

Filmen finns nu på Hembygdsföreningens hemsida