Utgivningsdatum för Solleröbladet sommaren 2020

Utgivningsdatum för Solleröbladet sommaren 2020:
Nr. 12 ”Midsommarnumret” utkommer den 16 juni, manusstopp 14 juni kl. 12.00
Nr. 13 ”Sista före sommaruppehållet” utkommer den 30 juni, manusstopp 28 juni kl. 12.00

SOMMARUPPEHÅLL – Veckorna 28-32

Nr. 14 utkommer den 11 augusti, manusstopp 9 augusti kl. 12.00
Nr. 15 utkommer den 25 augusti, manusstopp 23 augusti kl. 12.00

Sommarpostlådeutdelning(SPL) fr.o.m. nr. 11 – t.o.m. nr. 15

2020-06-05 15.00