Utgivningsdatum för Solleröbladet sommaren 2019

Utgivningsdatum för Solleröbladet sommaren 2019
Nr. 14 ”Sista före sommaruppehållet”. Tryckt och delas nu ut i byarna.

SOMMARUPPEHÅLL – Veckorna 29-31

Nr. 15 utkommer den 6 augusti, manusstopp 4 augusti.
Nr. 16 utkommer den 20 augusti, manusstopp 18 augusti.

Sommarpostlådeutdelning(SPL) fr.o.m. nr. 12 – t.o.m. nr. 16

2019-07-08 17.25