Utgivningsdatum för Solleröbladet sommaren 2018

Utgivningsdatum för Solleröbladet sommaren 2018:
Nr. 15 Bladet är tryckt och utkommer den 9 augusti!
Nr. 16 utkommer den 23 augusti, manusstopp 19 augusti.

Sommarpostlådeutdelning(SPL) fr.o.m. nr. 12 – t.o.m. nr. 16

2018-08-08 10.10