Utan Sollerö Åldringsfond. Ingen Stoltgård!

av | 23 jan, 2023 | Aktuellt, Stoltgården

Året är 1957

Äldre Solleröbor som behöver tillsynsboende med vård ”deporteras” till Venjan för det finns inget äldreboende i Sollerö socken. En generös donation året därpå blir grundplåten för Sollerö Åldringsfond. Syftet är att förverkliga ett äldreboende på Solens Ö i Siljan.
Trettio år senare invigs Stoltgården.

Åldringsfonden har tack vare givmilda donationer kunnat fortsätta att investera. Idag erbjuder Stoltgården 23 lägenheter samt en restaurang som genererar arbetstillfällen. Mora kommuns Hemtjänst har Stoltgården som bas när de besöker behövande i socknen. Stoltgården fyller en viktig funktion och kön av sökande växer. Därför finns behovet av donationer kvar för expansion, trygghet och trivsel för de boende.

Året är 2023

Trygghetsboende berör oss alla förr eller senare. Den 14 februari kl.17.00 är därför alla sockenbor välkomna till Åldringsfondens årsstämma i Lärkasalen, Sockenhuset. Då får du veta mer om verksamhetens kommande investeringar samt hur du kan bidra till att utveckla trygghetsboendet på Stoltgården. På dagordningen finns bland annat en stadgeändring.

Varmt välkomna säger styrelsen för Sollerö Åldringsfond!


Årsstämma ◆ 14 februari kl.17:00 ◆ Lärkasalen Sockenhuset Sollerön Gå till kalendern