Ungdomar i Mora har positiv framtidstro – men många vill flytta från kommunen

I en undersökning gjord i oktober och november förra året ställdes ställdes flera enkätfrågor till Moras högstadie- och gymnasieelever. Där framgick det att 90 procent av de unga har en ljus syn på framtiden.

Till exempel kan hälften av kommunens gymnasieelever tänka sig att starta eget företag – och fem procent har redan gjort det.

Nästan en fjärdedel av ungdomarna vill studera vidare direkt efter gymnasiet. 57 procent kan tänka sig att göra det någon gång i framtiden.

På frågan vad det bästa med Mora kommun är svarade nästan hälften att det är deras familj och släkt. 37 procent tyckte att det var kompisar eller sin partner, och en tredjedel sa att det var ens fritidsintressen och närheten till naturen.

De positiva siffrorna till trots vill ändå sex av tio skolungdomar flytta från sin kommun. Det är fem procentenheter högre än rikssnittet.

Bara tre procent av de tillfrågade tyckte att det bästa med kommunen var bostadssituationen eller närheten till en större stad. Färre än en tiondel svarade att de kunde vara sig själva.

Totalt har 1 239 ungdomar svarat på enkäten. Drygt en fjärdedel avstod från att medverka.
Undersökningen genomförs varje år av myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Den sammanställdes av Attityd i Karlstad AB tillsammans med Mora kommuns ungdomsstrateg.

2019-07-15 19.00