Totalförsvarsnytt – FOI: Stora brister i krisberedskapen

Otydlig ansvarsfördelning, nedlagda beredskapslager och senfärdig information är brister som blivit tydliga under coronapandemin enligt en rapport från FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Det skriver DN.  26 olika forskare konstater att Sverige trots varningar från experter hade en ofullständig beredskap 2020. Brister i kriskommunikationen, som bl.a. gjorde den svårtillgänglig för de som inte talar svenska, lyfts fram. En del problem hade också kunnat undvikas om beredskaplager funnits. Ex krävde inköpsprocesserna mycket resurser.

2020-07-01 12.05