Torkan – Mjölkbönder: Priserna måste höjas

I spåren av den djurfoderbrist som denvarma och torra sommaren fört med sig måste mjölkpriset höjas. Det kräver 20 svenska mjölkbönder i en debattartikel i Svenska Dagbladet.
Högre foderkostnader och ökad slakt på grund av foderbristen driver upp produktionskostnaderna,skriver bönderna och fortsätter:
“Högre produktionskostnader ska leda till ett högre pris, annars resulterar det i en minskad produktion.” Bönderna uppmanar nu styrelserna och affärsledningarna i sina egna kooperativa företag att agera.

2018-09-14 10.10