Torkan – Lantmännen ger 220 miljoner till svenska lantbrukare

I dag presenterar Lantmännen ett åtgärdspaket till sina medlemmar till ett värde av nästan en kvarts miljard kronor, för att mildra de negativa effekter som torkan har fört med sig för svenska lantbrukare.
– Det här året har ju torkan verkligen drabbat samtliga produktionsinriktningar så det är pengar som kommer samtliga till gagn, säger Per Lindahl, styrelseordförande för Lantmännen.

Efter det krispaket som regeringen gick ut med på 1,2 miljarder till lantbrukarna, kommer nu lantmännen med sitt bidrag till medlemmar i Lantmännen. Men Lantmännens åtgärdspaket har ett något mer blygsamt belopp, 220 miljoner kronor. Regeringens krispaket mötte kritik för att vara lite pengar, och att det fanns mer att göra, bland annat från bönder, men även från lokala LRF-ordföranden.
Per Lindahl säger att han inte förväntar sig att de här pengarna kommer att lösning på problemen men vidhåller ändå att det här ändå är en viktig åtgärd.
– Förmodligen förlorar Sveriges lantbrukare 10 miljarder det här året, och det är klart att det här paketet inte löser den ekonomiska situationen. Men däremot är det en signal att vi finns där och försöker hjälpa till för våra medlemmar.

Det här är första gången lantmännen gör en sådan här extraordinär utbetalning. Åtgärdspaketet kommer att betalas ut genom en extra återbäring och efterlikvid på två procent och baseras på den handel som medlemmar haft med Lantmännen.
Det kommer att ske i två utbetalningstillfällen, ett tillfälle i september som gäller handel mellan januari och augusti 2018, och sedan ett tillfälle i januari 2019 gällande handeln mellan september och december 2018.
– Det är den principen vi brukar har när vi delar ut pengar i ett kooperativt företag, man har utdelning efter hur mycket affärer man gör.

Pengarna kommer att tas från Lantmännens balansräkning men också till viss del från Lantmännens resultat. Det här kan komma att påverka Lantmännen ekonomiskt, men det är de beredda på.
– Vi tror nog att vi kommer att gå ett negativt resultat till mötes under alla förhållanden, men som ett bondeägt företag så tycker vi ändå att det är viktigt att göra den här åtgärden även om resultatet pekar på att vi har mindre pengar.

2018-08-10 11.55