SVA och Jordbruksverket: Duvpest på flera håll i landet

Nyligen konstaterades duvpest hos vilda duvor i Varberg. Nya prover från Statens veterinärmedicinska anstalt(SVA) visar att smittan nu även drabbat duvor i bl.a. Göteborgstrakten, Stockholm och Enköping.
Utbrott med förhöjd sjuklighet och dödlighet smittar inte människor, men kan orsaka virussjukdomen Newcastlesjukan hos tama fåglar.
– Vi vill påminna alla som håller fjäderfä och även andra fåglar i fångenskap om vikten att ha bra hygienrutiner, säger Karin Åhl på Jordbruksverket.

2018-11-06 11.00