Sockenrådet

Sockenrådet har för närvarande (2018) den här sammansättningen

Ordinarie ledamöter:

 • Staffan Bond ordförande
 • Kenneth Broqvist sekreterare
 • Ninna Lundin kassör
 • Göran Blomqvist
 • Anders Berg
 • Carina Andersson
 • Charlotta Lindqvist

Suppleanter:

 • Jack Gottling
 • Franz Larsson
 • Gunnar Låås
 • Mats Wik
 • Gunnel Söderberg

Revisor är Jan Thorell med Helmer Saar som ersättare.

Valberedningen består av Sylvia Måsan, Ola Måspers och Anders Persson.