Sockenrådet

Sockenrådet har för år 2019, den här sammansättningen:

Ordinarie ledamöter:

 • Staffan Bond ordförande
 • Carina Andersson
 • Göran Blomkvist
 • Jon Kjellberg
 • Charlotta Lindqvist
 • Naima Trogen

Suppleanter:

 • Kenneth Broqvist (Sekreterare)
 • Jack Gottling (Vice ordförande)
 • Franz Larsson
 • Gunnar Låås

Kassör:

 • Ninna Lundin (ingår ej i styrelsen)

 

Revisorer:

Jan Thorell och Irene Bäck Goth, med Helmer Saar som ersättare.

Valberedning:

Lasse Nordström (sammankallande), Birgitta Wångersjö och Ola Måspers.