Styrelse 2022

17 mar, 2022 | Sollerö pensionärsförening, SoPF Aktuellt

Styrelse 2022

Lars Hällsten, Ordförande, 070-631 86 56
Sune Bondesson, Vice ordförande, 072-725 50 05
Sol Britt Wartenberg, Sekreterare, 070-4938973
Jan Thorell, Kassör, 070-385 70 22
Anna Böhlmark, Ledamot, 070-512 10 94
Hol Hans Persson, Ledamot, 070-324 20 58
Nils Åke Sundkvist, Ledamot
Meit Persson, Suppleant
Margareta Karlsson, Suppleant