Stöd fäbodlagets reparation av Mångbergsdammen med ett bidrag!

Reparationen av Mångbergsdammen klar!
Under våren upptäcktes ett allvarligt läckage i Mångbergsdammen. Vatten rann då in under betongen till vänster om badstegen. Provisorisk tätning utfördes omgående, men det var nödvändigt att utföra permanenta åtgärder så fort det var möjligt.

Arbetet med att åtgärda läckaget har varit mycket omfattande och stora arbetsinsatser har gjorts av såväl medlemmar som andra intresserade. I lagom tid till majstångsresningen och sågdagen den 13-14 juli var dammen och badplatsen återställda på bästa sätt.

Kostnaden blev dock avsevärd, bl.a. beroende på att nästan dubbelt så stor sträcka som förutsatts behövde tätas, och kan inte finansieras med fäbodlagets ordinarie intäkter. Många medlemmar i fäbodlaget och andra intresserade har bidragit generöst, men vi är i behov av ytterligare bidrag. Slutkostnaden bedöms bli 250 000 – 300 000 kr.
Skicka gärna in ett belopp på Mångbergs och Holens fäbodlags bankgiro 509-6862
eller Swish-nummer 123 680 0270.
Märk gärna inbetalningen med avsändare och DAMM2019.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Mångbergs och Holens fäbodlag