SSF: Svar från Mora kommun om de kommunala branddammarna

De kommunala branddammarna
Svar har inkommit från Mora kommun om de kommunala branddammarna:
Svar på skrivelse om branddammar

2019-01-17 15.00