SSF: Skrivelse skickad om förbättra trafikmiljön ”upå Båkkam”

Förbättra trafikmiljön ”upå Båkkam”
Sollerö Centrum ”Båkkan” är ett attraktivt område med många viktiga servicefunktioner. Det kan göras ännu trivsammare, mer tillgängligt och säkert. Trafikmiljön behöver förbättras. Idag är framkomligheten för särskilt äldre och funktionshindrade inte tillräckligt bra och trafiksäkerheten dålig. De brister som finns kan emellertid avhjälpas med förhållandevis begränsade insatser. Det är främst Trafikverkets sak att göra det, men kommunen har ett helhetsansvar för centrumområdet. Sockenföreningen har synpunkter och förslag och är en av flera aktiva och intresserade fastighetsägare.

LÄS MER – Läs hela skrivelsen till Mora kommun: Länk till skrivelsen

SOLLERÖ SOCKENFÖRENING – SSF

2018-11-14 12.50