SSF – skrivelse: Branddammar i Sollerö socken

Tryggad brandvattenförsörjning
Sollerö sockenförening har skickat en skrivelse till Mora kommun med krav att kommunen ska fortsätta och ha ansvar över de kommunala branddammar för att trygga brandvattenförsörjningen.

Branddammar i Sollerö socken

2018-12-19