SSF: Hur vill ni att Sollerö centrum “Båkkan” ska se ut?

BÅKKAN
hur vill ni att “Båkkan” d.v.s. Sollerö centrum ska se ut. Kom med idéer och
funderingar så får vi se vad som är genomförbart.
Maila till: info@solleron.se

SOLLERÖ SOCKENFÖRENING – SSF

2019-06-13 13.30