SPF: Höstresa 24 september – Kom ihåg! Anmälan senast fredag 13/9!

Sollerö Pensionärsförening
HÖSTRESA (Torsång, Staberg och Sundborn)
Tisdag 24 september 2019
Alla välkomna, inte bara för medlemmar i SoPF.

Reskostnad:
Medlem i SoPF 450 kr per person
Ej medlem 500 kr per person
I priset ingår resa och inträde.
Tillkommer, lunch och fika som betalas på plats.

Avresa:
kl 09.00 från Sollerön, kl 09.30 från Kajen Mora.
Hemkomst c:a 18.00

Anmälan sker senast 13 september
till Lars Hällsten 070 – 631 86 56. Betalning till bg. 731-1855

SOLLERÖ PENSIONÄRSFÖRENING

2019-09-12 10.40