Solleröns hembygdsbok Sool-Öen – Utgallringen fortsätter! – Gäller nu årgångarna: 2010, 2011 och 2012

SOOL-ÖEN – Utgallringen fortsätter!
Utgallringen av äldre nummer av hembygdsboken Sool-Öen fortsätter!
Finns på ett bord i foajén i Sockenhuset, Sollerön.
Gäller nu årgångarna:
2010, 2011 och 2012
Hämta nu! Gratis!

Årgångarna från 1970-, 1980-, 1990- och
(20)00-talen:
1972-1979 SLUT!
1980-1989 SLUT!
1990-1999 SLUT!
2000-2009 SLUT!

2019-11-06 16.00