Solleröns hembygdsbok Sool-Öen – Utgallringen fortsätter! – Gäller nu årgångarna: 2010, 2011, 2012 och 2013

Det har gått många ex. under söndagens Julmarknad, så nu har vi tömt och fyllt på bordet med de sista kartongerna av årg. 2010-13, så skynda att hämta innan de tar slut!

SOOL-ÖEN – Utgallringen fortsätter!
Utgallringen av äldre nummer av hembygdsboken Sool-Öen fortsätter!
Finns på ett bord i foajén i Sockenhuset, Sollerön.
Gäller nu årgångarna:
2010, 2011, 2012 och 2013
Hämta nu! Gratis!

Årgångarna från 1970-, 1980-, 1990- och
(20)00-talen:
1972-1979 SLUT!
1980-1989 SLUT!
1990-1999 SLUT!
2000-2009 SLUT!

2019-12-02 16.30