Solleröns hembygdsbok Sool-Öen – Utgallringen fortsätter! – årgångarna: 2010, 2012 och 2013 snart slut!

Det har gått många ex. under vinterhalvåret av årg. 2010-13, så skynda att hämta innan de tar slut!

SOOL-ÖEN – Utgallringen fortsätter!
Utgallringen av äldre nummer av hembygdsboken Sool-Öen fortsätter!
Finns på ett bord i foajén i Sockenhuset, Sollerön.
Hämta nu! Gratis!

Årgångarna från 1970-, 1980-, 1990-, (20)00 och 2010-talen:
1972-1979 SLUT!
1980-1989 SLUT!
1990-1999 SLUT!
2000-2009 SLUT!
2010 OBS! Snart slut!
2011 SLUT
2012 OBS! Snart slut!
2013 OBS! Snart slut!

2020-04-02 11.20