Sollerömacken åter i drift efter fredagens strömavbrott över bl.a. Sollerön

Sollerön drabbades av ett stort strömavbrott under en och en halv timmes tid på fredagsmorgonen.
Men nu är strömmen tillbaka och Sollerömacken åter i drift efter återställning vid macken.

SOLLERÖMACKEN

2018-11-23 11.05