Solleröbladet: Vi behöver utdelare till Småstadsområdet!

Vi behöver byutdelare av Solleröbladet till området Småstad på Sollerön!

Kan du/ni dela ut Solleröbladet i Småstad?

En småstadsbo har ställt upp och delar ut bladet förra vecka. Men nog kan väl fler ställa upp? Det går ju även att dela upp småstadsområdet i flera utdelningsdelar, t.ex. gator, om det känns bättre. Hör av er!

Kontakta Sockenkontoret på tfn. 225 48.

SOLLERÖBLADET

2020-02-18 15.20