Solleröbladet: Vi behöver utdelare till Småstadsområdet!

Vi behöver byutdelare av Solleröbladet till området Småstad på Sollerön!

Kan du/ni dela ut Solleröbladet i Småstad?

Kontakta Sockenkontoret på tfn. 225 48.

SOLLERÖBLADET