Sollerö sockenförening 25 år – 1994-2019

25 år i socknens tjänst
I år är det 25 år sedan Sollerö sockenförening bildades. Och en mängd projekt har genomdrivits i samverkan med andra föreningar, företag, kommunen, staten, bildningsförbund och naturligtvis också i egen regi. Det vittnar alla protokoll och handlingar om i Sockenhusets arkiv i källaren.

Sockenföreningen har helt eller delvis varit med som aktör i socknens verksamheter genom åren från bildandet 1994 tills dags dato.

Vi lär få anledning att återkomma med lite historiska återglimtar allt efter som!

2019-10-31 16.15