Sollerö-Nytt: Sollerö golfklubb i konkurs

Sollerö golfklubb i konkurs – igen: “Vi har helt enkelt inte råd”
Under torsdagen försattes Sollerö golfklubb i konkurs.
Läs mer på dt.se(betalartikel):
Sollerö golfklubb i konkurs – igen: “Vi har helt enkelt inte råd”

På Sollerö golfklubbs hemsida – https://www.solgolf.se – står följande:
Vid ett extrainsatt årsmöte den 22 september beslutade medlemmarna i Sollerö Golfklubb att försätta klubben i konkurs per den 10 oktober och därigenom även upplösa hela organisationen. Klubben har under flera år haft en tuff ekonomiskt situation som lett fram till beslutet. Förutom att ca 300 medlemmar, mestadels med lokal anknytning, förlorar sin golfbana så tappar vår ort ett av sina största besöksmål. I genomsnitt har ca 2000 Greenfeegäster per år besökt banan. Golfbanan har sedan den grundades 1991 varit en viktig del för närliggande Stugby, Restaurang, och Camping och säkerligen bidragit till ökad omsättning hos flera näringsidkare på Sollerön.

Från styrelsen sida kan vi inte annat än beklaga den uppstådda situationen och uttrycka vår förhoppning om att någon aktör nu stiger fram och köper upp konkursboet med avsikt att starta upp verksamheten igen.

Stort tack till alla som varit med på resan! Medlemmar, medarbetare, leverantörer, samarbetspartner, sponsorer, gäster, ortsbor och andra som under så många år hållit golfbanan i liv i såväl medgång som motgång.

Avgående Styrelse för Sollerö Golfklubb

2019-10-11 17.30