Sollerö-Nytt: Om den ekonomiska krisen fortsätter – kommer då skolorna i kyrkbyarna Sollerön, Venjan och Våmhus att drabbas?

Oro inför framtiden
Den ekonomiska krisen i Dalarnas kommuner fortsätter och varningar kommer att det kommer att bli värre nästa år. Redan nu har besparingarna och besparingsförslagen duggat tätt runt om i länet. Och särskilt inom skolor, barn- och ungdomssektorn liksom åldringsvården.
Ett flertal byskolor har lagts ner och fler har varit på förslag. Och så besparingsförslag även på de större skolorna i kyrkbyarna Garpenberg och i Äppelbo. Hedemoras politiker backade då det gällde nedläggningsförslaget av skolan i Garpenberg efter hårda protester från lokalbefolkningen i Garpenbergs socken.
Så kom då Vansbro kommun med besparingsförslagen och vill bl.a. göra besparingar i Äppelbo socken. Kommunen vill flytta årskurserna 4-6 in till Smedbergsskolan i Vansbro centralort.

Våra skolor i kyrkbyarna 
Frågan som allt fler ställer sig är om skolorna i kyrkbyarna Venjan, Sollerön och Våmhus kan drabbas av besparingar eller nedläggningar under de kommande åren? Inget har hörts i frågan ännu, men om inte kommunalskatten höjs i länets kommuner, så återstår inte mycket annat än avgiftshöjningar och/eller nedläggningar och neddragningar på kommunernas verksamheter. Och politikerna brukar ju ta efter hur de gör i kommunerna runt sig.
Så det är klart att folk på landsbygden blir mer och mer fundersamma vad som kan komma att ske de kommande åren inom de tre socknarna Sollerön, Våmhus och Venjan.

LÄS MER – skolor i kyrkbyar:
Den ekonomiska krisen i dalakommunerna: Sparförslag för Äppelbo skola – årskurserna 4-6 flyttas till Smedbergsskolan i Vansbro centralort
Hela Sverige ska leva: Lyckad räddning av skolor i Stjärnsund och Garpenberg

LÄS MER – byskolor:
Beslutet taget efter lång diskussion – Idkerbergets skola läggs ner nästa år trots protester
Nedläggningen av Djura skola i Leksand överklagas
Politikerna i Falu kommun backar – Nedläggningen av Liljan och Toftaskolan stoppas

2019-11-15 15.40