Sollerö-Nytt: Kravet: Moras byar ska inkluderas

Sollerö sockenförening vill ha ett bättre samarbete med Mora kommun, säger ordförande Staffan Bond. Kommunen å sin sida lovar ett gediget landsbygdspolitiskt program.
– Det blir ett mer omfattande program än tidigare, säger kommunalrådet Anna Hed(C), i en artikel i tidningen Dalabygden. Här är ett utdrag av en del i artikeln:

Kravet – Moras byar ska inkluderas
Arbetet med det nya landsbygdspolitiska programmet är försenat. Staffan Bond som är ordförande i Sollerö sockenförening.
– Politikerna verkar just nu prioritera Moras centralort med omnejd, säger han.

Kommunalrådet Anna Hed berättar att kommunen kan anta programmet först i slutet av året.
– Vi satsar på ett mer gediget landsbygdsprogram. Det blir mer omfattande än tidigare där vi ska vara tydliga med att hela kommunen ska utvecklas, så även byarna.
– Det handlar om utveckling av vår kommun på ett hållbart sätt.

Vi jobbar hela tiden med landsbygdspolitiska frågor men vi vill ha tydligare färdriktningar, säger hon.
Hed berättar om förskolan som nyligen invigdes i Våmhus, 15 kilometer utanför tätorten.
– Det här ligger i linje med vad vi menar när vi säger att hela kommunen ska utvecklas.

-När vi marknadsför vår kommun är utgångspunkten att vi ska ha en spännande tätort men också en levande landsbygd. Vi marknadsför Mora mer som en helhet än delar, säger Anna Hed.
Hon menar att byarna har stor betydelse för Mora kommun. Dels är de en del av besöksnäringen, samtidigt ökar de utbudet till olika typer av attraktiva boenden.

Kommunen kan bli bättre
Staffan Bond tycker att kommunen kan bli bättre på landsbygdsutveckling och att se vad byarna behöver. Han har kallat Sollerö sockenförening till styrelsemöte. Listan är lång på punkter som  ska avhandlas. Föreningen diskuterar bland annat hur man kan utveckla Sollerö centrum. Det finns en del idéer om vad man kan göra, att anlägga cykelvägar är ett exempel.
Att marknadsföra socknen är ett annat, säger Bond och kommer in på det här med inflyttning. Han poängterar att ett landsbygdsprogram inte bara handlar om att locka fler att bosätta sig i byn, utan även att få redan befintliga ortbor att trivas. Sammanfattningsvis, en väl befolkad landsbygd är målet.
– För Mora är byarna viktiga. Här finns aktiva människor, företagsamhet och ett rikt föreningsliv. Folk gör väldigt mycket själva i byarna.

Red ut samarbetet med kommun
Man bör i landsbygdsprogrammet reda ut hur samarbetet mellan byarna och kommunen ska organiseras, säger Staffan Bond och fortsätter:
– Det finns ingen landsbygdsutvecklare idag utan vi har kontakt med flera olika personer. Det är bättre att ha kontakt med en person som har ett helhetsansvar i frågan, lite som en samordnare, föreslår Bond.
– Men jag vill understryka att vi redan har ett bra samarbete med kommunen, men saker och ting kan bli bättre.

Hela artikeln finns att läsa som kopia på Servicepunktens anslagstavla (Sockenkontoret) i Sollerö sockenhus!

LÄS MER:
SSF: Hur vill ni att Sollerö centrum “Båkkan” ska se ut?
Sollerö-Nytt: Minskande befolkning 2019-2050
Sollerö-Nytt: Vi har blivit fler i socknen
Sollerö-Nytt: Konceptet ”Förstärkt medmänniska” skulle kunna ge ökad trygghet för byborna i Sollerö, Våmhus och Mora socknar
Nyheter från Sollerön: Vid avyttringen av de kommunala branddammarna – Upprättades någon form av överlåtelsehandlingar?

2019-06-13 15.00