Sollerö-Nytt: Konceptet ”Förstärkt medmänniska” skulle kunna ge ökad trygghet för byborna i Sollerö, Våmhus och Mora socknar

Konceptet ”Förstärkt medmänniska”
I Mora kommun är det bara i centralorten Mora och i Venjans socken som det finns brandstyrkor. I byarna i Våmhus, Mora och Sollerön finns ingen kommunal närvaro lokalt med brandvärn eller liknade.
Läs mer: Stor skillnad på lokalt brandväsende i Mora kommuns landsbygdssocknar

Räddningstjänsten Medelpads frivilligsatsning konceptet ”Förstärkt medmänniska” är en frivilligsatsning i glesbygd. Projektet som heter “Skydd mot olyckor i landsbygd” omfattar tio samhällen i Medelpad. Och konceptet ”Förstärkt medmänniska” beskrivs av Räddningstjänsten i Medelpad som en succé.
Nu vill man få fler orter i landet att haka på. Projektet drog igång i januari 2014 med Holm som första ort i Sverige. De frivilliga som går med får en grundutbildning och kan sedan gå med i konceptet. När man gjort det får man SMS från SOS Alarm när någon är i nöd på, eller i närheten av, orten där man bor.
LÄS MER: Räddningstjänsten Medelpads frivilligsatsning konceptet ”Förstärkt medmänniska” i glesbygd växer – Nu vill man få fler orter att haka på

Inom Mora kommun skulle det då kunna vara några män och kvinnor i Solleröns, Våmhus och i Mora sockens byar som skulle kunna åka på larm och ge en första hjälp!

Sedan är ju frågan om det finns något intresse hos politikerna i Mora kommun för en sådan förstärkning i socknarna.

2019-06-03 12.30