Sollerö-Nytt: Gång- och cykelväg anläggs efter vägen vid Sollerö skolas gymnastikhall

Förlängning av G/C-väg vid skolan
Mora kommun har flyttat in staketet vid skolans gymnastiksal för ett tag sedan. Och i dag torsdag har de börjat att gräva för att där anlägga en gång- och cykelväg, som blir en förlängning på den befintliga G/C-vägen från kyrkan, och nu förbi gymnastikhallen på landsvägens östra sida och mot Konsums butik.
Sollerö sockenförening(SSF) har fört en dialog med kommunen i denna fråga, efter att många har hört av sig till Sockenkontoret om den osäkra trafiksituationen, särskilt vintertid då barn och vuxna har tvingats ut i vägen p.g.a. de höga plogvallarna efter aktuell vägsträcka.

Trafikmiljön på centrala Sollerön
Sockenföreningen vill understryka att hela trafikmiljön på ”Båkkan” med trottoarer, övergångsställen, skyltar, häckar m.m. bör ses över och förbättras.
– Åtgärder skulle också behövas vid vägskälet Utanmyra – Bengtsarvet för att förbättra trafiksäkerheten. Mora kommun bör tillsammans med Sockenföreningen och Trafikverket ser över trafikmiljön i stort på centrala Sollerön för att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten, säger SSF.
Läs mer: Gång- och cykelvägar inom Sollerö Socken

2019-11-07 11.45