Sollerö-Nytt: Dåligt skick på byvägarna

Dåliga byvägar
Många av de byvägar som sköts av Mora kommun har stora brister inom socken. Asfalten är slut på visa ställen och på andra byvägar är det dm stora hål i asfalten.
Bland annat på Måstäppsvägen i Gesunda är det flera dm djupa hål i asfalten. Och på Borrbergsvägen i Gesunda, strax söder om Bönhuset, har det släppt stora kokor av asfalten på någon kvadratmeter stor yta.

På byvägen mellan Södra Bodarna-Kulåra på Sollerön har det blivit stora gropar i vägbanan. Då vägen saknar asfaltsbeläggning så är den oftast dålig. Dessutom har det vid sågen efter denna vägsträcka blivit ett stort hål vid vägtrumman under grusvägen, så där har det markerats med bräda i hålet. Så tag det försiktigt där!
Flera sockenbor har klagat på underhållet av denna vägsträcka under åren, men inte mycket har hänt från Mora kommuns sida.
– Vägen måste kantskäras så att vattnet ringer av vägen och hyvlas, säger flera sockenbor. Annars blir det ingen ordning på vägen och helst så skall den asfalteras så att man slipper framtida problem.

2020-02-14 11.00