Sollerö-Nytt: “Behåll branddammarna Mora kommun!”

Behåll branddammarna!
Irritationen är stor bland många bybor över att inte Mora kommun tar sitt ansvar över de kommunala branddammarna. Att bara överge ansvaret och underhållet av branddammarna i byarna i landsbygdssocknarna Sollerön, Venjan, Mora och Våmhus och lasta fastighetsägarna med dito ansvar är väldigt fult gjort av kommunen, säger många bybor på Sollerön till Sollerö-Nytt.
“- Att dessutom inte informera fastighetsägarna och skriva någon form av överlåtelseavtal med fastighetsägarna, då det gäller branddammarna är höjden av oförskämdhet från politiker och tjänstemän inom Mora kommun.”

Väntans tider
Sollerö sockenförening har skickat ännu en skrivelse till kommunstyrelsen den 10 oktober i år. Där sockenföreningen kräver att Mora kommun tar ansvar för branddammarna. Läs mer: SSF: Skrivelse – Ansvaret för branddammarna inom Sollerö socken

Sockenföreningen väntar nu på svar från Mora kommunstyrelse i ärendet.

LÄS MER:
Sollerö-Nytt: Ny skrivelse till Mora kommun i frågan om de kommunala branddammarna
Sollerö-Nytt: Ännu inget svar från kommunstyrelsen om de kommunala branddammarna
Nyheter från Sollerön: Vid avyttringen av de kommunala branddammarna – Upprättades någon form av överlåtelsehandlingar?

2019-10-31 16.00