Sockenhuset Servicepunkten: Sool-Öen Register 1972-2011 några få ex. finns kvar!

Sool-Öens register
Det finns några ex. kvar av Sool-Öens register och de finns på Servicepunkten på Sockenhuset, Sollerön.
Häftet är ett register över artiklar som har publicerats i Sool-Öen mellan åren 1972-2011.

Detta är de sista exemplaren av häftet!
Kom och hämta innan de tar slut! Gratis!

2019-04-11 17.00