Sockenföreningens arbetsgrupper

De senaste åren har Sockenföreningens verksamhet till stor del fokuserats på övertagandet och upprustningen av Sockenhuset. Dessförinnan var etableringen av Sollerömacken en angelägen uppgift. Men Sockenföreningen ska arbeta brett för socknens utveckling och det har också föreningen gjort. Ända sedan starten har delar av verksamheten bedrivits i arbetsgrupper för vitt skilda verksamheter. Vid rivstarten 1994 drogs tjugo arbetsgrupper igång. Exempel på det som grupperna åstadkommit är ny bro mellan Gesunda och Sollerön, äppelträdsalléns förnyelse och ångbåtsbryggans återuppbyggnad.

Läs mer om arbetsgrupperna