Sool-Öen 2020

Sool-Öen utkommer traditionsenligt även i år
På grund av den rådande pandemin och inställt midsommarfirande på Sollerö Hembygdsgård,
säljer vi boken på Koopen, Sollerön och på Mora Bokhandel med start måndag 15 juni.
Du kan också beställa på www.sollero-hembygd.se