SLU: Paddor i Sverige mår dåligt av svampsmitta

Nu kommer nya upptäckter från Sverige om den svåra svampsjukdom som uppskattas ha utrotat ett 90-tal arter av groddjur runtom i världen.
Det är forskare från Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet som har undersökt paddor och åkergrodor i dammar runt Stockholm och Uppsala. De såg bland annat att paddor i dammar på landet var infekterade i högre grad än paddor nära stadsmiljöer. Kanske för att svampen trivs sämre i urbana miljöer.
Förutom det såg de också att åkergrodorna, som tål svampen bättre, verkade vara en smittkälla för paddorna. Ändå hör man inte talas om att det är arter som har minskat här i Sverige på samma sätt som man hör om från tropikerna. Så vad kommer det sig?
– Det kan bero på att det finns väldigt få studier som har följt populationer under flera år. Vi har inte riktigt några sådana studier i Sverige, säger Simon Kärvemo som är en av forskarna bakom den nya studien.
– Sedan kan det också finnas arter som är mer eller mindre toleranta.

När det gäller paddorna visar den senaste forskningen nu att de vanliga paddor som är infekterade har sämre kroppskondition än de som inte är infekterade. Något som skulle kunna påverka arten med till exempel sämre reproduktion, enligt Simon Kärvemo.
Det har också varit svårt att lyckas påvisa tidigare att det skulle finnas några negativa konsekvenser av svampsjukdomen hos groddjur här i Sverige. Det har saknats studier i fält.
– Det är jättesvårt att studera. Man måste samla in många individer för att kunna hitta något mönster. Däremot har vi sett i labb att ungar av vanlig padda och grönfläckig padda dör. 60 procent dog av svampen. Så det verkar vara ett stort problem i Sverige.

Hur kan man gå vidare med de här resultaten?
– Ja, det viktigaste är att kunna hitta de faktorer som har betydelse på var svampen finns, och kanske koncentrera forskningen på sådana dammar eller arter som är i högriskzonen.

2019-04-15 10.55