Skogsstyrelsen: Oväntad attack av ny generation granbarkborre

Skogsstyrelsen larmar om en ny generation granbarkborrar som just nu drabbar landets granskogar – där skadorna i vissa delar till och med väntas bli större än i fjol.
– En del av granbarkborrarna har gått i övervintring men en del angriper nya träd just nu. Vi hade inte väntat oss att någon skulle angripa nya träd nu eftersom den nya generationen blev färdig så sent på säsongen. Det är något nytt, säger Gunnar Isacsson, ekolog och insektsexpert på Skogsstyrelsen, till TT.

En cirka fyra millimeter lång skalbagge kanske inte verkar så farlig. Men i stora mängder kan den ta kål på även stora och friska granar. I fjol var vädret rena drömmen för granbarkborren och 3–4 miljoner kubikmeter skog värd miljarder förstördes, vilket var mer än av de stora skogsbränderna i fjol. Men larmen har kommit om att skadorna ändå kan bli mycket större i år.

Årets huvudsakliga svärmning av granbarkborre hade sin kulmen i juni. Men nu visar Skogsstyrelsens övervakning att en ny generation av insekten har börjat angripa träd i stället för att som förväntat gå ned i marken för att övervintra. I myndighetens distrikt Blekinge, Kalmar och Sörmland bedöms skadorna bli värre än i fjol.

Bör avverkas
Men också i distrikten Jönköping, Kronoberg, Skåne, Värmland, Örebro och Östergötland hittas nya angrepp – liksom i delar av Halland, Västmanland och Uppland.

Därför har Gunnar Isacsson ett rakt råd till skogsägarna:
– Då har man en till generation baggar som blir färdiga någon gång i september–oktober och som går i övervintring då. Och då kommer nästa års angrepp som ett brev på posten, svarar Isacsson.

Det torra och varma vädret i fjol gjorde att mängden granbarkborrar mångfaldigades.

Populär barnkammare
Träden försvarar sig genom att försöka dränka insekterna med kåda, men blir de gnagande baggarna tillräckligt många orkar trädet till slut inte stå emot och granar som drabbats av torka är extra sårbara.

En mycket populär barnkammare för granbarkborren är stormfälld skog. Men uppröjningen efter stormen Alfrida i januari i Stockholms län har gått mycket trögt.
– Det är ju väldigt allvarligt. Eftersom vi hade den varma sommaren förra året blev det en väldigt stor ökning av granbarkborre då och de har kunnat föröka sig väldigt bra i år också, svarar Glöd.

FAKTA – Aktuella råd till skogsägarna
I augusti är årets huvudsakliga svärmning av granbarkborre över. Men det kan förekomma syskonkullssvärmningar och nya angrepp av den generationen baggar som börjat flyga. Därför är det viktigt att kontrollera skogen regelbundet efter nya angrepp. Särskilt noga är det att titta på träd nära fjolårets angrepp, nära vårens angrepp samt i hyggeskanter och på torra backar. Tecken på angrepp är rödbrunt gnagmjöl vid trädstammarnas bas.

De granar som angreps i våras börjar nu bli bruna. Men det kan ännu finnas en del nykläckta granbarkborrar i dessa träd och nyligen angripna granar intill som fortfarande har grön barrskrud.

De granar som angreps i fjol är grå och har inga barkborrar kvar. Dessa döda träd kan få stå kvar i skogen.

2019-08-15 09.50