Skogsägarna har blivit färre – stort tapp i Dalarna

Drygt 300 000 personer ägde skog i Sverige under 2017, det är en minskning med fem procent på tio år. Det visar ny statistik från Skogsstyrelsen som Nyhetsbyrån Siren sammanställt. Tappet har varit störst i Norrbotten, Kalmar och Dalarna.
– Den statligt ägda arealen har ökat i Norrland, men orsakssambanden här är inte helt utredda. Generellt är skogsägandet relativt statiskt från år till år med små förändringar, säger Linn Christiansen på Skogsstyrelsen till Siren.

Vid en minskning i ägarantalet handlar det ofta om att skogsägare köpt upp mark från sina grannar, uppger Linn Christiansen.

Fler kvinnliga skogsägare
Statistiken visar samtidigt att andelen kvinnliga skogsägare i riket uppgick till 38,2 procent i fjol, en marginell ökning sedan 2007. Andelen kvinnliga skogsägare var klart högst i landet i Stockholm, på 44 procent.

2018-07-11 11.45