SHF: Markradarundersökning på Bengtsarvets vikingagravfält

En unik möjlighet att upptäcka mer om vikingatiden på Sollerön!
I juli 2020 kommer ett internationellt team att genomföra en markradarundersökning av områden på Bengtsarvets vikingagravfält. Områdena har valts ut av arkeologerna Mathias Bäck och Marta Lindeberg.

Den vetenskapliga utrustningen tillhandahålls av Stockholms universitet och leds tekniskt av professor Peter Jansson.
Personal från ett stort engelskt, arkeologiskt företag, Wessex Archeology, kommer att genomföra undersökningen och analysera resultaten.

Alla i teamet arbetar utan kostnad för oss men det finns resor och andra kostnader som skall täckas.
Därför måste vi samla in 30 000 kr för att finansiera dessa.
Hittills har insamlingen gett drygt 12 000 kr.
Alla bidrag räknas, stora som små, och mottages tacksamt till Sollerö Hembygdsförenings bg 5375-1814 eller Swish 123 671 4570. Märk ditt bidrag ”Markradar”.
Alla bidragsgivare kommer att omnämnas i slutrapporten.
Detta är en unik chans att öka vår kunskap om vikingatiden på Sollerön.
Mer information om projektet: Markradar Bengtsarvet

FÖRELÄSNING – Markradar Sollerön
Onsdag 19 februari kl. 18.30 i L-salen på Sockenhuset, Budgatu 2 Sollerön.
Läs mer i evenemangskalendern: Markradar Sollerön

SOLLERÖ HEMBYGDSFÖRENING – SHF
Vikingagruppen

2020-02-11 11.00