SFF: Snart blommar äppelträdsallén!

1995 tog Sockenföreningen beslutet att återplantera den 3 km långa äppelträdsallén som är
känd i botaniska kretsar. Då var det bara glesa rader kvar av de äppelträd som planterades
åren 1923-24. ”Snart slår alla de nära 300 träden i allén ut i full blom till glädje för oss alla. Inte minst för humlor och bin, ” säger Sigrun Dahlin. ”Det finns ca 50 olika sorters äpplen i allén t ex Röd
Melba, Oranie, Åkerö, Raike och Silva för att nämna några. Nya träd har planterats efter
hand. De som planterats av Trafikverket har stängslats in för skydd mot rådjuren och försetts
med vattensäck för säkrare etablering. Varje träd behöver sin särskilda omsorg för att bli en del av en jämnt växande allé – välkommen att hjälpa till! Njut av blomningen på våren och varsågod att aktsamt och med måtta smaka på hösten.
Skötselråd för fruktträd finns på Sockenföreningens hemsida avslutar Sigrun, länk:
Sollerö fruktodlarförening: Skötselråd för fruktträd

2020-05-18 12.00