Tollagårdens Stugby

Tollagårdens stugby

Uthyrning av stugor

Kontaktperson: Inger Larsson
Adress: Långtoravägen 3 Postadress 792 90 Sollerön
Besöksadress: Tollagården, Gesunda
Telefon: 0250-210 33 Fax 0250-211 34 Mobil 070-258 17 44
E-post: tollagarden@hotmail.com
web: www.tollagarden.se